ວິຊາການ

          

I. ພາລະບົດບາດ

ພະແນກວິຊາການ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 6 ພະແນກ ທີ່ສັງກັດຢູ່ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວິທະຍາເຂດນາບົງ. ພາລະບົດບາດ ພື້ນຖານຂອງພະແນກ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ການຮຽນ-ສອນ. ບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະໜ່ວຍວິຊາ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການບໍລິຫານ ຂອງພະແນກ ແມ່ນປະກອບມີ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ໜ່ວຍງານໄຊຍະບັດ ແລະຄະແນນ
  • ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ສອນ
  • ໜ່ວຍວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

II. ບຸກຄະລາກອນ

  1. ປທ ຕື້ ສີລິນທອນ
  2. ປຕ ສີລິສອນ ສິດທິພັນ
  3. ປທ ອຸລາ ບຸບພະກາລີ
  4. ປທ ທິດາວັນ ຄຳມ່ວນ
  5. ປຕ ສຸພາລິດ ພັນແສນ
  6. ປຕ ວຽງວິໄລ ບົວຜາວັນ

0
0
0
s2sdefault

ມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ແມ່ນໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນຈັນ 03/09/2018 ສຳລັບຕາຕະລາງຮຽນ ແມ່ນສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກຫລາຍແຫລ່ງເຊັນ: ກະດານຂ່າວຂອງພະແນກວິຊາການ ແລະໜ້າເວບໄຊ ຂອງພະແນກວິຊາການນີ້.

0
0
0
s2sdefault

This excel file is list of FAG students in academic year 2018-2019. Please do find the link below:

 ສະບາຍດີ,

ບັນດາ​ທ່ານ​ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງການ​ລາຍ​ຊື່ ນັກ​ສຶກສາ​ຄະນະ​ກະ​ເສດ​ສາດ ປະຈຳ​ສົກ​ສຶກສາ 2018-2019 ​ແມ່ນ​ສາມາດ​ດາວ​ໂລດ​ໄດ້​ຕາມ​ລິງ ທີ່ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

ພະ​ແນ​ກວິຊາ​ການ

0
0
0
s2sdefault

ໃນວັນທີ 02/07/2018 ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດ ການຮຽນ - ການສອນວິຊາປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ ນັກສຶກສາ ປີທີ 2 ທຸກສາຂາ ແລະ ນັກສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ປີທີ 1