0
0
0
s2sdefault

ໃນວັນທີ 02/07/2018 ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດ ການຮຽນ - ການສອນວິຊາປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ ນັກສຶກສາ ປີທີ 2 ທຸກສາຂາ ແລະ ນັກສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ປີທີ 1