0
0
0
s2sdefault

     pic for visith

 

      ໃນຕອນເຊົ້າ​ຂອງວັນທີ 4 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຟາມ​ວິ​ໃຈ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ລ້ຽງ​ງົວ​ຊີ້ນ, ​ພາກວິ​ຊາ​ລ້ຽງ​ສັດ, ຄະ​ນະ​ກະ​ເສດສາດ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ເປັນ​ກຽດ​ຢ່າງ​ສູງ​ທີ່ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ ​ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍ​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຂອງທ່ານ ປອ. ວຽງ​ສະ​ກຸນ ນາ​ປະ​ເສີດ (ຮອງ ພາກວິ​ຊາ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ປະ​ມົງ) ທັງເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ພິດ​ຊອບໜ່ວຍ​ງານ​ລ້ຽງ​ສັດ.

     ການ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ທ່ານ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ​ອ້ງ​ການສະພາວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ສົນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລ້ຽງ​ງົວ​ຊີ້ນ (ການ​ທອມ​ງົວ) ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ຈາກກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ເພື່ອຫຼຸດ​ຕົ້ນ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ ແລະ ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.