ຂ່າວສາມອົງການຈັດຕັ້ງ

ເຫດການສຳຄັນ

 • 12/1/2018

  ເປີດການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ຂອງ ຄກສ ຢ່າງເປັນທາງການ

 • 17/1/2018

  ວັນສອບເສັງຮັບນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິທະຍາສາດ ສັດ ແລະ ວິທະຍາສາດພືດ

 • 22-29/1/2018

  ລະດູການສອບເສັງຂອງນັກສຶກສາ ຄກສ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ

ສະຖິຕິ

 • 929 ນັກສຶກສາ ປຕີ ປະຈຸບັນ
 • 35 ນັກສຶກສາ ປໂທ ປະຈຸບັນ
 • 2522 ນັກສຶກສາທີສໍາເລັດ ການສຶກສາແຕ່ 2007
 • 83 ຄູອາຈານ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທີ່ຕັ້ງ
ວິທະຍາເຂດນາບົງ, ວຽງຈັນ, ລາວ
ໂທລະສັບ
(856 21) 87 00 48
ອີເມວ
P.O. Box:7322, fag@nuol.edu.la
ເວັບໄຊ
http://fag.nuol.edu.la
ເວັບເພດຈ໌
https://www.facebook.com/kasetnabong