Sisamai
OFFLINE
0
474

Contact Info

Sisamai
​ສີ​ສະ​ໄໝ
​ອິນ​ທະ​ພອນ
sisamai
Inthaphone
ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ
ລ້​ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ປະ​ມົງ
​ການ​ລ້ຽງ​ກົບ​ໃນ​ກະ​ຕຸກ
ທົດ​ລອ​ງນຳ​ໃຊ້ໃບ​ມັນ​ຕົ້ນ​ແຫ້ງ​ບົດ​ຕໍ່​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ໄກ່​ສາມ​ສາຍ​ເລືອດ
​ຜົນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃບ​ມັນ​ຕົ້ນ​ແຫ້ງ​ບົດ​ຕໍ່​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ໄກ່​ສາມ​ສາຍ​ເລືອດ (JASDT, ສະ​ບັບ 3 ເຫຼັ້​ມ 1, 2018
​ໄລ່​ເລກ
​02055594589, 030 9794665