0
0
0
s2sdefault

 

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 5/1/2018 ເວລາ 8: 10 ນາທີ, ທາງທີມງານ ອາຈານ ສີສະຫວັດ ພົມມະສີຈັນ ແລະ ອາຈານຄຳປະສົງ ເຊີ່ງເປັນອາຈານສອນສັງກັດຢູ່ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດວສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ໄດ້ນຳພານັກສຶກສາລົງເຮັດພາກປະຕິບັດຂອງນັກສຶກສາ ສັດຕະວະແພດປີ 5 ແລະ ນັກສຶກສາສັດຕະວະແພດປີທີ່ 4 ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີເຫດການງົວແມ່ສາວເກີດອຸປະຕິເຫດ ມົດລູກປິ້ນທີ່ຟາມທັດທະນາໄຊ, ບ້ານສົມສະໄມ, ເມືອງໄຊທານີ , ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ.

ເຫດເກີດກັບງົວແມ່ສາວ 1 ໂຕ, ທາງທິມງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໄດ້ພາກັນໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ງົວແມ່ດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຊ້ວິທີການຍັດມົດລູກທີ່ປິ້ນອອກມາຂ້າງນອກນັ້ນຍັດເຂົ້າໄປໃນມົດລູກຄືນ  ແລ້ວຍີບປາກມົດລູກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມົດລູກປິ້ນອອກມາອີກ. ແລະ ພ້ອມດຽວກັນຍັງສັກຢາຕ້ານເຊື້ອປ້ອງກັນການອັກເສບຂອງມົດລູກໃຫ້ກັບງົວແມ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ຢາວິຕາມິນກັບງົວ ທີ່ເກີດມົດປີ້ນໄດ້ສຳເລັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຕິດຕາມອາການງົວ ນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາສ້າງປະສົບການຕົວຈິງ ເພື່ອໄປໝູນໃຊ້ໃນອານາຄົດກ່ຽວກັັບປັນຫາງົວທີ່ມີມົດລູກປິ້ນໃນຟາມໄດ້.