0
0
0
s2sdefault

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 05-13/01/2020 ຈຸດປະສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ກ້າຄິດກ້າສະແດງອອກ, ສາມາດຝຶກພາກປະຕິບັດໃນການສັກວັກຊິນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບສັດລ້ຽງທີ່ເຈົ້າຂອງສັດນຳມາຮ່ວມກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້82495487 1768252956639257 1863748268656164864 n