ແມ່ຍິງ

ໂຄຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຮາກຖານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຄະນະກະເສດສາດ

  1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ

ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຮາກ​ຖານ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ ຄກສ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ໃນ​ເດືອນ ມັງກອນ 2019, ​​ໂດຍ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ ປະກອບ​ມີ 5 ສະຫາຍ, ໂດຍ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

  1. ສະ​ຫາຍ ດາວວີ ກອງມະນີລາ
  2. ສະຫາຍ ດາວພອນ ເພັດນຸບານ
  3. ສະຫາຍ ເຢັ້ງລີ
  4. ສະຫາຍ ໄມເຢີ ຊົ່ງ
  5. ສະຫາຍ ທິດາວັນ ຄໍາມ່ວນ

 ii. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍ ແລະ ຈຸ

ພາຍຫຼັງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ຮາກ​ຖານ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ, ທາງ​ຮາກ​ຖານ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ໄດ້​ມີ​ການຈັດ​ແບ່ງ​ໜ່ວຍ ​ແລະ ຈຸ​ຂອງ​ພະນັກງານ ​ແລະ ນັກ​ສື​ກສາ. ປັດຈຸບັນ​ສະມາຊິກ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ພະນັກງານ​ມີ​ທັງ​ໝົດ 37 ສະຫາຍ ​ແລະ ນັກ​ສື​ກສາ​ທັງ​ໝົດ 313 ສະຫາຍ, ​ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ​ມະຫາຊົນ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ຈຳນວນ 33 ຄົນ.

ບໍ່ມີບົດຄວາມໃນໝວດນີ້ຫາກຫາກເຫັນໝວດຍ່ອຍບົດຄວາມອາດຢູ່ໃນນັ້ນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ