0
0
0
s2sdefault

ໜ່ວຍວິຊາປ້ອງກັນພືດ ພາກວິຊາປູກຝັງ ຄະນະກະເສດສາດ (ຄກສ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໄດ້ສ້າງກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນສາມັກຄີພາຍໃນສາຂາວິຊາປ້ອງກັນພືດທັງປີ 1 ຫາ ປີທີ 4 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາກະສິກໍາ ຕາມວິທີລາວ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ປູກຈິດສໍານຶກແດ່ນັກສິກສາປ້ອງກັນພືດ ຕາມ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາລາວ” 

ຊື່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຄກສ ໃນໄລຍະກ່ອນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ 2017-18 ໂດຍມີຄະນະພາກວິຊາ ແລະ ບັນດາອາຈານພາຍໃນພາກວິຊາປູກຝັງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ, ກ່າວພິທີເປີດການແຂ່ງໂດຍ ອຈ. ໂຄສະດາ ວົງຊະນະ ຮອງພາກວິຊາປູກຝັງ

ໃນເກມການຫຼີ້ນນ ແລະ ແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ມີ: ເປົ່າປີ່ຕໍເຟືອງ (ສຽງຍາວ), ຝັດເຂົ້າ (ໃຊ້ກະດົ້ງເຄື່ງມືພື້ນເມືອງຄັດແຍກເຂົ້າສານ, ເຂົ້າປາຍ ແລະ ແກບ), ລີງກິນກ້ວຍ ແລະ ຈັບອ່ຽນໃສ່ຂ້ອງ (ໃຊ້ມືດຽວຄວາມຊໍານານການທໍາມາຫາກິນພູມປັນຍາສືບທອດ) ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ເຊິ່ງຕະຫຼອດການແຂ່ງຂັນທຸກປະເພດເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນມ່ວນຊື່ນ ທ່າມກາງສຽງຮ້ອງໂຮແຊວເຊຍຝ່າຍຂອງຕົນເອງ. ເກມສຸດທ້າຍແມ່ນການຈັບອ່ຽນ ເຊິິ່ງເປັນເກມທີ່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດສະເພາະໂຕ ຈັບໄດ້ໄວໄດ້ຫລາຍເປັນຝ່າຍຊະນະ ອ່ຽນທີ່ຈັບໄດ້ແມ່ນເປັນລາງວັນມອບໃຫ້ເພື່ອເປັນອາຫານແລງມາຊຸມແຊວກັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມັກຄີຍິ່ງຮັດແໜ້ນຂື້ນຕື່ມ.

ເກມການຫຼີ້ນ ແລະ ແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ຍັງງເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນສືບທອດ ໄດ້ຊົມໃຊ້ເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ສືບສານວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຕາມວິຖີຊີວິດລາວອີກດ້ວຍ.  ກິດຈະກໍາຍັງຈະດໍາເນີນໄປເຖິງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ຈຶ່ງຈະອັດລົງ.

ໂດຍ: ສຸພາພອນ ລັດຕະນະລາສີ