0
0
0
s2sdefault

ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 62ປີ

ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ ອອກແຮງງານລວມເພື່ອຂຳນັບຮັບຕ້ອນ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 62ປີ ໂດຍປຸກເຮືອນພັກ ພະນັກງານແລະນັກສຶກສາ ທີ່ ຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ຄກສ. ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ຮສ.ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ແລະ ຮອງພາກວິຊາທັງສອງທ່ານ ອຈ.ປອ.ພູວິນ ພູສະຫວັນ ແລະ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຮ່ວມກັບບັນດາອາຈານ-ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ຊຶ່ງໃນນີ້ລວມມີຈຳນວນພົນເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ ເກືອບ 50 ຄົນ ແລະບັນຍາກາດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານ ມ່ວນຊື່ນ ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ຂອງບັນດາອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາ.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ນະວັດຕະກຳ