0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບຄະນະອາຈານ ແລະນັກສຶກສາແລກປ່ຽນຝຶກງານ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດພິບູນສົງຄາມ, ແຂວງພິດສະນຸໂລກ, ປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ, ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງ ຄະນະອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກຄະນະເຕັກໂນໂລຊີອາຫານແລະກະສິກຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດ ພິບູນສົງຄາມ, ແຂວງພິດສະນຸໂລກ, ປະເທດໄທ. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງການມາຢ້ຽມຢາມຂອງເພິ່ນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ ມາຢ້ຽມຢາມແລະເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງສອງຄະນະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ສົ່ງນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 2 ຄົນ ຄື ນາງບຸນຍະລັດ ວັນຟາ (ນ້ອງບິວ) ແລະ ນາງ ດຸນລະຍາ ໂຮລາສາດ (ນ້ອງດຣີມ) ຈາກສາຂາວິສະວະກຳກະເສດ ມາແລກປ່ຽນຝຶກງານເປັນເວລາ 45ວັນ ທີ່ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ໂດຍມີ ທ່ານ ອຈ.ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາ.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ