0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບ ແລະວາງແຜນກິດຈະກໍາໂຄງການອາສາ "ນົມດີເພື່ອເດັກນ້ອຍລາວ, Milk For Laos ຮ່ວມກັບ ມ.ແຫ່ງຊາດ ເຊອຸນ ສ.ເກົາຫຼີ

ນວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນການຢ້ຽມຢາມຈາກຄະນະອາຈານແລະວິຊາການຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຮ່ວມມືແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຮັດກິດຈະກຳອາສາສະໝັກໂຄງການ ”ນົມດີເພື່ອເດັກນ້ອຍລາວ” ຄັ້ງທີ2 ຂອງປີ 2018 ເຊິ່ງຈະດຳເນີນການໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້ ໂດຍມີອາສາສະໝັກຈາກ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອາສາມະໝັກຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ ສ.ເກົາຫຼີ, ນອກຈາກນັ້ນຄະນະຮັບຜິດຊອບທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຟາມງົວນົມທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດອຸດອນທານີ, ສະຫະກອນງົວນົມສີທາດ, ອົງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວນົມແຫ່ງປະເທດໄທ ທີ່ແຂວງອຸດອນທານີ, ປະເທດໄທ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສການຮ່ວມມື, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການພັດທະນາການລ້ຽງງົວນົມຂອງ ຄະນະກະເສດສາດ ກໍ່ຄືຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄົດ.  

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ