0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ ຈັດພິທີປູກພືດອາຫານສັດປະຈຳປີ 2018

 

ໃນວັນທີ 8 ມີຖຸນາ 2018 ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີປູກພືດອາຫານສັດຄັ້ງທີ່ 3 ຂຶ້ນ ທີ່ຟາມວິໃຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ.ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ, ຂຶ້ນກ່າວລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງວັນປູກພືດອາຫານສັດທັງສອງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ທ່ານ ຮສ.ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ ແລະ ບັນຍາຍດ້ານວິຊາການການປູກພືດອາຫານສັດໂດຍ ທ່ານ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ໃນທາມບັນຍາກາດອັນອົບອຸນກາງແຂກຜູ່ມີກຽດ ຈາກບັນດານາຍບ້ານແລະຊາວກະສິກອນ 3 ບ້ານອ້ອມຂ້າງເຊັ່ນ: ບ້ານປາກຊາບໃໝ່, ບ້ານນອກພອກ ແລະ ບ້ານແສນອຸດົມ ລວມທັງ ຄະນະພາກວິຊາ, ຄະນະພະແນກ, ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບ ຄກສ. ລວມຈຳນວນ 150 ກວ່າທ່ານ. ຫຼັງຈາກການປູກພືດອາຫານສັດແລະ ຄະນະກະດສາດຍັງໄດ້ມອບທອນພັນຫຍ້າເນເປຍ ຈຳນວນ 1,000 ທ່ອນແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ່ລ້ຽງສັດ ເພື່ອນຳໄປປູກແລະຂະຫຍາຍໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງຕົນຕໍ່ໄປ ແລະ ໃນປີນີ້ ຄະນະກະເສດສາດ ມີເປົ້າໝາຍຈະປູກພືດອາຫານສັດ ໃຫ້ໄດ້ 5 ເຮັກຕາ ໂດຍເນັ້ນຫຍ້າແລະຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆທີ່ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິ່ນແລະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຊັ່ນ: ຫຍ້າລູຊີ, ຫຍ້າມູລາໂຕ, ຫຍ້າປາສປາລຳ, ຫຍ້າແພງໂກລ້າ, ຫຍ້າເນເປຍ, ຫຍ້າຊ້າງ, ຫຍ້າຫວານ, ຖົ່ວສະໄຕໂລ, ຖົ່ວອາລາຄິດ ເປັນຕົ້ນ.     

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ

Picture more