0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ສະຫຼຸບຜົນການແລກປ່ຽນຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດພິບູນສົງຄາມແຂວງພິດສະນຸໂລກປະເທດໄທ

 

ໃນວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກະເສດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດສຳມານາສະຫຼຸບຜົນງານການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາໄທ ທີ່ມາແລກປ່ຽນຝຶກງານ ນັບ​ແຕ່ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ ຫາ 27 ມີ​ຖຸ​ນາ 2018 ​ຈຳນວນ 2 ນ້ອງຄື: ນາງ ດຸນລະຍາ ໂຮລາສາດ (ນ້ອງດຣີມ) ແລະ ນາງບຸນຍະລັດ ວັນຟາ (ນ້ອງບິວ) ຈາກສາຂາວິສະວະກຳກະເສດ, ຄະນະເຕັກໂນໂລຊີອາຫານແລະກະສິກຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດພິບູນສົງຄາມ, ແຂວງພິດສະນຸໂລກ, ປະເທດໄທ ທີ່ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ໂດຍມີ ທ່ານ ອຈ.ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ເປັນອາຈານທີ່ປຶກສາ ເຊິ່ງສາມາດສະຫຼຸບກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາໄດ້ດັ່ງນີ້: ຫົວຂໍ້ຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາແລກປ່ຽນແມ່ນ ສຶກສາຜົນຜະລິດ, ເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນຄ່າການໝັກຂອງຫຍ້າຫວານອິດສະລາເອວ, ເຊິ່ງທັງ 2 ນ້ອງນັກສຶກສາໄດ້ຮ່ວມກັນປູກຫຍ້າກັບນັກສຶກສາລາວ, ເກັບຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດຫຍ້າຫວານ, ຫາອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງຫຍ້າຫວານ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຮ່ວມຈັດງານກິດຈະກກໍາວັນປູກພືດອາຫານສັດປະຈຳປີຂອງ ຄກສ., ຮ່ວມບັນຍາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບຊາວກະສິກອນທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາ, ລ້ຽງໝູຂອງພາກວິຊາ, ຜະລິດກ້ອນອາຫານເສີມ, ຢ້ຽມຢາມຟາມປະມົງ, ຮ່ວມພິທີປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ, ຮ່ວມຮຽນໃນຫ້ອງກັບນັກສຶກສາລາວ, ສ້າງຄອກໄກ່ໄຂ່ອາລົມດີ, ຮຽນຮູ້ວິທີການລ້ຽງ ແລະ ວິທີການຕອນງົວ,​ ຮ່ວມເຮັດອາຫານແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ, ໄປທັດສະນະສຶກສາຟາມໃນລາວ ແລະ ສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດທີ່ສໍາຄັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນຕອນທ້າຍເມື່ອສິ້ນສຸດການຝຶກງານທັງ 2 ນ້ອງກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີບົດທີ່ໄດ້ຝຶກງານ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນວຽກງານຕ່າງໆນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມແລກປ່ຽນຝຶກງານ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ ຟອງສະມຸດ ສຸດທຳມະວົງ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຮສ ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ອາຈານຊີ້ນໍາ ທ່ານ ອຈ.ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ, ຍັງມີ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາກລ້ຽງສັດ-ການປະມົງເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນໜຶ່ງ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ ທາງຄະນະບໍດີ ຄກສ. ກໍ່ໄດ້ກ່າວຍິນດີຊົມເຊີຍກັບຜົນສຳເລັດ, ມອບໃບຢັ່ງຢືນ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ແກ້ນັກສຶກສາທັງ 2 ຄົນກັບຄືນປະເທດດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບໃນວັນທີ 28 ມີຖຸນາທີ່ຈະມາຮອດນີ້.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ