ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 304
ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງ -
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21870052

 

 

 

 

 ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາກວິຊາ ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ກ​ານ​ປະ​ມົງ

   ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນພາກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ, ພາຍໃຕ້ການຊີ່ນຳໂດຍກົງຂອງ ທ່ານ ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ (ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ), ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ - ການປະມົງ) ແລະ ທ່ານ ປອ. ພູວິນ ພູສະຫັວນ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ) ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍວິຊາຄື:

1. ໜ່ວຍວິຊາກະເພາະດ່ຽວ
2. ໜ່ວຍວິຊາລ້ຽງສັດນໍ້າ

3. ໜ່ວຍວິຊາການປະມົງໃນແຫຼ່ງນໍ້າ

4. ໜ່ວຍວິຊາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ພາລະບົດບາດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ, ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 1. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ:

 • ຊີ້​ນຳ​ນຳ​ພາ​ການ​ຫັນ​ເອົາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພາກວິ​ຊາ​ເຂົ້າ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກວິ​ຊາ
 • ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພາກວິ​ຊາ​ທັງ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັບ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ ແລະ ສ​ະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທຸກ​ກຳ​ລັງ​ເພື່​ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ
 • ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ
 • ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊອກ​ຫາ​​ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ
 • ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພາ​ກວິ​ຊາ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ງານ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ
 • ສະ​ເໜີ​ບັນ​ຈຸ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ນັກ​ງານ, ຄູ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ຕາມ​ລະ​ບຽບຫຼັກ​ການ
 • ສະ​ເໜີ​ນຳ​ໃຊ​້​ງົບ​ປະ​ມານ​, ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ພາ​ຫະ​ນະ, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ນຸ​ມັດ ແລະ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກະ​ເສ​ດ​ສາດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ.
 • ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ ແລະ ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກວິ​ຊາ ແລະ ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງໆ​ໃນ ແລະ ນອກ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຕ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ສິດ​ອຶ່ນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ

2. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຮອງຫົວ​ໜ​້າ​ພາກວິ​ຊາ

    ຊ່ວຍ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຮັບ​ພິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ, ກໍ​ລະ​ນີ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາບໍ່​ຢູ່ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ມີ​ສິດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ວຽກ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ

3. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 • ວາງ​ແຜນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຕາມ, ກ​ວດ​ກາ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ໃນ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ​ແກ້​ສັງ​ຄົມໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຜນ​ການ​ສອນ, ຄູ່​ມື​ການ​ສອນ​, ປຶ້ມ​ວິ​ຊາ​ການ, ວາ​ລະ​ສານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ, ອາ​ຈານ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ​ຂອງ​ຕົນ
 • ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ທີ່ຕົນຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ພາກວິ​ຊາ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອຶ່ນໆ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ

0
0
0
s2sdefault

ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 62ປີ

ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ ອອກແຮງງານລວມເພື່ອຂຳນັບຮັບຕ້ອນ ວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 62ປີ ໂດຍປຸກເຮືອນພັກ ພະນັກງານແລະນັກສຶກສາ ທີ່ ຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ຄກສ. ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ຮສ.ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ ຫົວໜ້າພາກວິຊາ ແລະ ຮອງພາກວິຊາທັງສອງທ່ານ ອຈ.ປອ.ພູວິນ ພູສະຫວັນ ແລະ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຮ່ວມກັບບັນດາອາຈານ-ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ຊຶ່ງໃນນີ້ລວມມີຈຳນວນພົນເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ ເກືອບ 50 ຄົນ ແລະບັນຍາກາດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານ ມ່ວນຊື່ນ ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ຂອງບັນດາອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາ.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ນະວັດຕະກຳ

0
0
0
s2sdefault

ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ

ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ, ໂດຍຝ່າຍລາວ ມອບໃຫ້ ຄະນະກະເສດສາດ (FAG), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUOL) ເປັນຄູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນ ສະຖາບັນພັດທະນາຊຸມຊົນນານາຊາດ (SNUSR), ໂດຍຜ່ານ ອາສາສະໝັກຂອງນັກສຶກສາທັງສອງສະຖາບັນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 17-25 ມັງກອນ 2018, ຈຸດປະສົງເພື່ອ ເປັນການແລກປ່ຽນປະສົບການ, ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ແລກປ່ຽນຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳຂອງທັງສອງສະຖາບັນ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນ້ອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານປາກຊາບໃໝ່, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງລວມມີກິດຈະກຳພັດທະນາທາງດ້ານ ສຸຂະອານາໄມ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສີລະປະ, ກິລາ-ວັດທະນະທຳ ແລະອື່ນໆ, ໂດຍນຳພານ້ອງນັກສຶກສາປະຖົມ ລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ໃຫ້ຖຶກສຸຂະອານາໄມ, ສອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງນົມ ແລະ ການດື່ມນົມ, ປູກຕົ້ນໄມ້, ເກັບແລະແຍກຂີ້ເຍື້ອ, ທາສີ-ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ ແລະອື່ນໆ.

          ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະເປັນການລິເລີ່ມກັບບາງໂຮງຮຽນກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນການຢັ້ງຢືນ ເຖິງໝາກຜົນທີ່ດີຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ລະຫວ່າງ ສອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງຕື່ມ ທັງສອງຝ່າຍຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວໄດ້ບໍລິໂພກນົມໃຫ້ສົມກັບວ່າ ນົມດີເພື່ອເດັກນ້ອຍລາວ.

ລາຍງານໂດຍ: ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ

0
0
0
s2sdefault

ສຳມະນາວິຊການສາກົນ ວ່າດ້ວຍ: ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາການຜະລິດກະສິກຳ Life Quality and Agricultural Production Development

ໃນວັນທີ 19/1/2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດສຳມະນາວິຊາການສາກົນ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ, ສ.ເກົາຫຼີ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະກະເສດສາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ.ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງມ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ທ່ານ ປອ.ມີຊັນ ປາກ (Dr. Misun Park) ແລະ ປອ. ທີຢຸນ ຄິມ (Dr. Taeyoon Kim) ຈາກ ສະຖາບັນພັັດນາຊຸມຊົນສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮ່ວມມືແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການແກ່ບັນດາອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທັງສອງສະຖາບັນ ເຊິ່ງສຳມະນານີ້ລວມມີຜູ້ນຳສະເໜີຜົນງານຄົ້ນຄວ້າຈຳນວນ 5 ເລື່ອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແລະການຜະລິດກະສິກຳປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ທັງກໍລະນີສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ມີບັນດາອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ ຂອງທັງສອງສະຖາບັນເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 65 ທ່ານ ໃນນັ້ນ ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີຈຳນວນ 25 ທ່ານ, ເຊິ່ງບັນຍາກາດສຳມະນາຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນແລະອົບອຸ່ນ.

          ນອກຈາກນີ້ທ່ານ ປອ.ມີຊັນ ປາກ ແລະ ທີມງານກໍ່ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກະເສດສາດ ໂດຍການນຳພາຂອງ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

 

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ນະວັດຕະກຳ