0
0
0
s2sdefault

ຄກສ.ຕ້ອນຮັບການມາທັດສະນະສຶກສາ ຂອງ ຄະນະກະເສດສາດແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12/2/2018 ຄະນະກະເສດສາດ (ກະເສດນາບົງ), ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາທັດສະນະສຶກສາ ຂອງຄະນະອາຈານແລະນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 37 ທ່ານ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ພາກວິຊາວິທະຍາສາດສັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ. ເປັນກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍທ່ານ ຮສ ສົມພັນ ປາຊູວ່າງ ຮອງຄະນະບໍດີ, ຄະນະກະເສດສາດ; ທ່ານ ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ ການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ອາຈານແລະນັກສຶກສາທັງສອງ ສະຖາບັນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການລ້ຽງສັດ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ເຊັ່ນ: ຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວ, ຟາມທົດລອງການລ້ຽງໝູພື້ນເມືອງລາວ ແລະ ສວນພືດອາຫານສັດ ເພື່ອນຳບົດ ຮຽນດັ່ງກ່າວໄປນຳໃຊ້ ແລະ ຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງດ້ານວິທະຍາສາດສັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

 

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ນະວັດຕະກຳ