0
0
0
s2sdefault

 

Champasack Universitiy visited FAG

         

ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດແລະປ່າໄມ້, ມຈ. ຢ້ຽມຢາມ ຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 30 ເມສາ 2018 ນີ້ ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ ໄດ້ມີໂອກາດຕ້ອນຮັບ ການມາຢ້ຽມຢາມຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ. ທອງໃສ ສີຈັນ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດແລະປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະອາຈານ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ໃນນີ້ ທາງຄະນະກະເສດສາດ-ປ່າໄມ້ ມຈ. ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຫ້ອງທົດລອງ-ວິໄຈອາຫານສັດ ລວມເຖິງຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວຊີ້ນ ເພື່ອສຶກສາແລະຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສືບຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງນຳອົງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ຈາກ ຄກສ.ມຊ. ໄປພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກຕໍ່ໄປ, ໃນໂອກາດນີ້ທາງຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວຊີ້ນກໍ່ໄດ້ມອບທ່ອນພັນຫຍ້າຫວານໃຫ້ແກ່ທາງ ຄະນະກະເສດສາດ-ປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ເພື່ອນຳໄປສຶກສາແລະຂະຫຍາຍພັນຕໍ່ໄປ.

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ