0
0
0
s2sdefault

  

 

    ໃນ​ວັນ​ທີ 7-11 ຕຸ​ລາ 2018 ຜ່ານ​ມາ​ນີ້, ຄະ​ນະ​ອາ​ຈານ​ຕົວ​ແທນ​ຈາກ​ກະ​ເສດ​ສາດນາ​ບົງ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ຝ່າຍ​ລາວ) ຈຳ​ນວນ 3 ທ່ານ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ (ອາ​ຊຽນ) ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ແບບ​ມີ​ການ​ຈັດ​ການ​ ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນສຳ​ລັບ​ປະ​ເທດ​ໄທ ແລະ ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ, ໂດຍ​​ມີ​ຕົວ​ແທນ 4 ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຄື: ໄທ (Thailand), ລາວ (Lao), ກຳ​ປູ​ເຈຍ (Cambodia) ແລະ ມຽນ​ມາ (Myanmar) ແລະ ມີ​ຜູ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມລວມ​ທັງ​ໝົດ 29 ທ່ານ. ຝ່າຍປະ​ເທດ​ລາວ​ນຳ​ທິມ​ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ວຽງ​ສະ​ກຸນ​ ນາ​ປະ​ເສີດ (ຮອງ​ພາກວິ​ຊາ​ລ້ຽງ​ສັດ-ການ​ປະ​ມົງ). ຄກ​ສ. ມ​ຊ, ທ່ານ ປ​ທ. ສົມ​ສະ​ໜຸກ ພອນ​ປະ​ດິດ (ຮອງ​ພາກວິ​ຊາ​ປູກ​ຝັງ) ຄກ​ສ. ມ​ຊ ແລະ ທ່ານ ປ​ຕ. ໄຊ​ຊະ​ນະ ປັນ​ຍາ​ວົງ (ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ​ລ້ຽງ​ສັດ). ຄກ​ສ. ມ​ຊ. ໂດຍການເປັນ​ປະ​ທານ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແມ່ນປະ​ທານ PDA, Mr. Wilas Techo ແລະ ກ່າວ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໂດຍ ແມ່ນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ KAS, Mr. Georg Gafron.

   ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ​ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຜົນ​ງານວິ​ໃຈການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ທົດ​ແທນ (Solar) ແລະ ການ​ກຳ​ຈັດ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ໃນ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຟາມ​ຜະ​ລິດ​ສັດ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ (Bio gas), ຊຶ່ງ​ມີ​ຫົວ​ຂໍ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ທັງ​ໝົດ 12 ຫົວ​ຂໍ້​, ໃນ​ນັ້ນຝ່າຍ​ລາວນຳ​ສະ​ເໜີ​ການຜະ​ລິດ​ສັດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ (Green Production in Lao).

   ພາຍຫຼັງ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ເຊົ້າ ຈາກນັ້​ນ​ຕອນ​ບ່າຍຂອງ​ແຕ່​ລະ​ມື້ກໍ່​ໄດ້​ລົງ​ ຢ້ຽມ​ຊົມສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ເຊັ້ນ: ໂຮງ​ຮຽນ​ມີ​ໄຊ, ສູນ​ມີ​ໄຊ, ເຄືອ​ຄ່າຍ​ຂອງ​ມີ​ໄຊ, ​ຊຸມ​ຊົນຕົວ​ແບບ ແລະ ຟາມ​ຕົວ​ແບບ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ Solar ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຕົ້ນ​ທຶນຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຈາກ​ໄຟ​ຟ້າ, ​ເພິ່ມ​ກຳ​ໄລ ແລະ ການ​ກຳ​ຈັດ​ມົດ​ລະ​ພິດ​ຈາກ​ມູນ​ສັດ​ ໂດຍການ​ເຮັດ (BIO GAS) ໃຊ້​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ.

ລາຍ​ງານ​ໂດຍ: ວ.ຊະ​ນະ

ເບີ່ງ​ຮູບ​ເພິ່ມ​ (Picture more)