0
0
0
s2sdefault

ໃນວັນທີ 29/6/2019 ຄະນະກະເສດສາດ (ກະເສດນາບົງ) ຮ່ວມກັບກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ພັດທະນາສົ່ງເສີມງົວ-ຄວາຍ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເສວະນາ ຫົວຂໍ້: “ ພັດທະນາການລ້ຽງງົວລາວ ສູ່ຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງແລະຢັ້ງຢືນ ຄັ້ງທີ່1” ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ສົມພັນ ປາຊູວ່າງ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງສູງຈາກ ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 120ທ່ານ ຈາກ 12 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນພາກເຊົ້າກອງປະຊຸມໄດ້ມີນັກວິທະຍາກອນຮັບເຊີນບັນຍາຍພິເສດເພື່ອເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລ້ຽງງົວ ຈາກ 7 ສະຖາບັນເຊັ່ນ ກົມລ້ຽງສັດ, ພະແນກກະສິກຳນະຄອນຫຼວງ, ບໍລິສັດລັດວິສະຫະກິດສະບຽງອາຫານນະຄອນຫຼວງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດແຫ່ງຊາດ, ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເວທີເສວະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ປະສົບການລະຫວ່າງວິທະຍາກອນແລະສຳມະນາກອນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟ໊້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ-ນະໂຍບາຍ, ຄວາມຮູ້-ວິທີການລ້ຽງງົວ-ການທອມງົວ, ການແປຮູບ, ການຕະຫຼາດ ຕະຫຼອດຮອດຫຼັກການການສ້າງແລະບໍລິຫານກຸ່ມລ້ຽງງົວໃຫ້ເປັນລະບົບ ທັງເປັນການສ້າງເຄື່ອຄ່າຍແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບໍລິໂພກ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກວິຊາການ ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວໃໝ່ຂອງການລ້ຽງງົວໃນ ສປປ ລາວ. ໃນພາກບ້າຍກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດເວທີເສວະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ແລະຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຈາກຊາວກະສິກອນ ພ້ອມດ້ວຍຟັງບັນຍາຍສະຫຼຸບພາກທັດສະນະສຶກສາແລະເບິ່ງສາທີດການເຮັດຫຍ້າໝັກຈາກ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ທີ່ສູວິໃຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງງົວ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

65387722 10214894137970559 509648421435473920 n

65470396 10214896196302016 5601658087321632768 n 

 

65968043 10214896200342117 7897566639611183104 n 1

 65780374 10214896206422269 3237446128957915136 n

 

 65730813 10214894143610700 2372688797876879360 n

 

 

 

ລາຍງາຍໂດຍ: ວຽງຊະນະ