ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 304
ຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງ -
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21870052

 

 

 

 

 ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພາກວິຊາ ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ກ​ານ​ປະ​ມົງ

   ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປັນພາກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ, ພາຍໃຕ້ການຊີ່ນຳໂດຍກົງຂອງ ທ່ານ ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ (ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ), ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ປອ. ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ - ການປະມົງ) ແລະ ທ່ານ ປອ. ພູວິນ ພູສະຫັວນ (ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ) ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ-ປະມົງປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍວິຊາຄື:

1. ໜ່ວຍວິຊາກະເພາະດ່ຽວ
2. ໜ່ວຍວິຊາລ້ຽງສັດນໍ້າ

3. ໜ່ວຍວິຊາການປະມົງໃນແຫຼ່ງນໍ້າ

4. ໜ່ວຍວິຊາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ພາລະບົດບາດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ ແລະ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ, ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 1. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ:

 • ຊີ້​ນຳ​ນຳ​ພາ​ການ​ຫັນ​ເອົາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ພາກວິ​ຊາ​ເຂົ້າ​ພາກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ພາກວິ​ຊາ
 • ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພາກວິ​ຊາ​ທັງ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັບ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ ແລະ ສ​ະ​ພາບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທຸກ​ກຳ​ລັງ​ເພື່​ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ
 • ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ
 • ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຊອກ​ຫາ​​ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ
 • ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພາ​ກວິ​ຊາ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ງານ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ
 • ສະ​ເໜີ​ບັນ​ຈຸ, ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະ​ນັກ​ງານ, ຄູ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ​ຕາມ​ລະ​ບຽບຫຼັກ​ການ
 • ສະ​ເໜີ​ນຳ​ໃຊ​້​ງົບ​ປະ​ມານ​, ແຫຼ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່າງໆ, ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ພາ​ຫະ​ນະ, ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ນຸ​ມັດ ແລະ ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກະ​ເສ​ດ​ສາດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຕາມ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ.
 • ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ ແລະ ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກວິ​ຊາ ແລະ ພະ​ແນກ​ການ​ຕ່າງໆ​ໃນ ແລະ ນອກ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຕ​ຕາມ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ສິດ​ອຶ່ນ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ

2. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຮອງຫົວ​ໜ​້າ​ພາກວິ​ຊາ

    ຊ່ວຍ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຮັບ​ພິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໆຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ, ກໍ​ລະ​ນີ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາບໍ່​ຢູ່ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ມີ​ສິດ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ວຽກ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ

3. ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ

 • ວາງ​ແຜນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຕາມ, ກ​ວດ​ກາ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ໃນ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ
 • ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ​ແກ້​ສັງ​ຄົມໃຫ້​ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພາກວິ​ຊາ
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຜນ​ການ​ສອນ, ຄູ່​ມື​ການ​ສອນ​, ປຶ້ມ​ວິ​ຊາ​ການ, ວາ​ລະ​ສານ​ວິ​ຊາ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ, ອາ​ຈານ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ວິ​ຊາ​ຂອງ​ຕົນ
 • ສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ທີ່ຕົນຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ພາກວິ​ຊາ
 • ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອຶ່ນໆ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພາກວິ​ຊາ

0
0
0
s2sdefault

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຂໍ່ານັບ-ຮັບຕ້ອນວັນສໍາຄັນຂອງພັກ ຂອງຊາດເວົ້າລວມ; ເວົ້າສະເພາະວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ109 ປີ ແລະເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານ ການອະນຸລັກຮັກສາສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ທັງເປັນການເພີ່ມພູນສັດນໍ້າຄືນສູ່ທຳມະຊາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2018ນີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍປາ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດມະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ສຈ.ປອ ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ຟອງສະໝຸດ ສຸທຳມະວົງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ, ສູນ, ຫໍສະໝຸດກາງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ນາຍບ້ານອ້ອມຂ້າງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

         ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວເປີດພິທີ, ທ່ານກ່າວບາງຕອນວ່າ: ເພື່ອສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍຄືວັນປ່ອຍປາ ແລະອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ແລະເພື່ອປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ສະບັບເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ໃນພາກທີ 7 ມາດຕາ 64 ວ່າດ້ວຍການປ່ອຍປາ ແລະອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນວັນຄ້າຍວັນເກີດ ຂອງທ່ານ ປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 109 ປີ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ກໍຄືການອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ທີ່ເປັນມໍລະດົກຂອງຊາດ ສະນັ້ນ; ຈຶ່ງຈໍາເປັນປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ ຂອງລາວໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະຕິດພັນກັບການຜູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະເຫັນຄວາມໝາຍ-ຄວາມສໍາຄັນຂອງສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ມີຕໍ່ຄົນເຮົາ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ມຊ. ຈັດພິທີປ່ອຍປາ ໃນວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ສະຫຼຸບຜົນການແລກປ່ຽນຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດພິບູນສົງຄາມແຂວງພິດສະນຸໂລກປະເທດໄທ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ຄກສ. ມຊ. ສະຫຼຸບຜົນງານການແລກປ່ຽນຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ຈາກ ປະເທດໄທ

0
0
0
s2sdefault

ໃນຊ່ວງວັນທີ 27-29 ມີຖຸນາ 2018 ນີ້ ຄະນະກະເສດສາດໄດ້ສົ່ງນັກສຶກສາຈໍານວນ 8 ນ້ອງ ໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນ​ທັກ​ສະວິທະຍາສາດສັດອາຊຽນຄັ້ງ​ທີ 3 ແລະ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທາງວິທະຍາສາດກະສິກຳ​ອາ​ຊຽນ​ຄັ້ງ​ທີ 1 ທີ່ນະຄອນຣາຊະສີມາ, ປະເທດໄທ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະມັງຄະລາເຕັກໂນໂລຊີອີສານ (Rajamagala University of Technology Isan, RMUTI) ໂດຍການນໍາພາຂອງ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ, ອາຈານ ສົມສະໜຸກ ພອນປະດິດ ແລະ ອາຈານ ໄຊຊະນະ ປັນຍາວົງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນເວທີການສະແດງອອກທາງດ້ານທິດສະດີ, ທັກສະທີ່ຜ່ານການປະຕິບັດໂຕຈິງແລ້ວ ຍັງເປັນເວທີໃນການຮ່ວມມື-ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ລະຫວ່າງນັກສຶກສາ, ອາຈານ ຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນ ໃນ 4 ປະເທດຄື: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ, ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ປະກອບດ້ວຍ 12 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ​ມີ​ພະ​ນັກງານ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ 330 ຄົນ​; ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນທັກສະກະສິກຳ ດ້ານການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ສັດຕະວະແພດ, ການແປຮູບອາຫານ ທັງ​ໝົດ 16 ທັກສະ ໃນ​ນັ້ນ​ທີມ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​ຍາດ​ມາ​ໄດ້ລວມ 5 ຫຼຽນ​ຄື: 2 ຫຼຽນ​ຄຳ, 2 ຫຼຽນ​ເງິນ, 1 ຫຼຽນ​ທອງ​ແດງ ແລະ 3 ລາງວັນ​ຊົມ​ເຊີຍ ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດັ່ງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນັ້ນ.

ຫຼັງຈາກທີມນັກສຶກສາແລະອາຈານນຳມາກັບຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ປະເທດໄທແລ້ວ ໃນວັນທີ 4/7/2018 ທາງອົງການຈັດຕັ້ງ-ການນຳ ຄກສ. ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີຊົມເຊີຍແລະມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ ບັນດານັກສຶກສາ, ອາຈານນຳພາ, ອາຈານຄູຝຶກ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳ ຢ່າງສົມກຽດ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານມອບໃບຍ້ອງຍໍແມ່ນ ຮສ.ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ ຄະນະບໍດີຄະນະກະເສດສາດ

1Asean skill 2018 3

1Asean skill 20189 4

.1Asean skill 2018 5

 1Asean skill 2018 6

ລຳ​ດັບ

​ລາຍ​ຊື່​ຜູ່​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ​ຂັນ

​ສາ​ຂາ

​ລາຍ​ການແຂ່ງຂັນ

ປະ​ເພດ​ລາງວັນ

1

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

​ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ຖາມ-​ຕອບ​ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​​ສັດ​ກະ​ສິ​ກຳ Animals Science Quiz

ຫຼຽນ​ຄຳ

​ທ. ​ວົງ​ເດືອນ ພົມ​ມະ​ສິດ

​ສັດ​ຕະວະແພດ

2

ນ. ວິ​ນິນ​ດາ ວົງໄຊຍະ

​ເສດ​ຖະ​ກິດກະສິກຳ-ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

ປຸງ​ແຕ່ງ​ໂຢ​ເກິດຈາກ​ນົມ​ແບ້

Drinking Yogurt from Goat Milk

ຫຼຽນ​ຄຳ

ນ. ເຢ້​ຊົ່ງ ປັດໃຈ

ເສດ​ຖະ​ກິດກະສິກຳ-ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

3

ທ. ສິນທອນ ບໍລະດີ

ປູກ​ຝັງ

ເຂົ່າ​ດ້າມ​ຈົກ

Replacing a Hoe Handle-Land Preparation for cropping Preparation

ຫຼຽນ​ເງິນ

ນ. ຫຼີວ ຜິວວັນນາ

ປູກ​ຝັງ

4

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

​ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ແຍກ​ເພດ​ເປັດ

Sexing Duckling

ຫຼຽນ​ເງິນ

ທ. ບຸນທະວີ ວົງໄຊ 

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

5

ທ. ຕູ້​ນີ້ ຄຳ​ສຸກ​ຖາ​ວົງ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ການ​ເຮັດ​ວັດ​ຊິນ​ໄກ່

Vaccinated Skill

ຫຼຽ​ນ​ທອງ​ແດງ

ທ. ​ວົງ​ເດືອນ ພົມ​ມະ​ສິດ

ສັດ​ແພດ

6

ທ. ສິນທອນ ບໍລະດີ

ປູກ​ຝັງ

ຕອນ​ກິ້ງ-ຕອນ​ຫງ້າ

Layering and Grafting

ຊົມ​ເຊີຍ

ນ. ຫຼີວ ຜິວວັນນາ

ປູກ​ຝັງ

7

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ການ​ແຍກ​ໄຂ່

Egg Grading

ຊົມ​ເຊີຍ

ທ. ຕູ້​ນີ້ ຄຳ​ສຸກ​ຖາ​ວົງ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

8

ທ. ບຸນທະວີ ວົງໄຊ 

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ການ​ລົ້ມ​ງົວ

Casting Cattle

ຊົມ​ເຊີຍ

ທ. ຕູ້​ນີ້ ຄຳ​ສຸກ​ຖາ​ວົງ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ນ. ແພ ຫົງ​ສາ

ລ້ຽງ​ສັດ-ປະມົງ

ທ. ​ວົງ​ເດືອນ ພົມ​ມະ​ສິດ

ສັດ​ຕະວະແພດ

 

ຮູບພາບແລະວີທີທັດປະກອບ:

 1. https://www.facebook.com/viengsakoun.napasirth.7/media_set?set=a.10212294563102812.1073742018.1340781816&type=3
 2. https://drive.google.com/drive/folders/1ahiHSz59V7nPa0SMq5U0eTuEyqzg5F7_
 3. https://youtu.be/MDYdGZM2iEE

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ ຈັດພິທີປູກພືດອາຫານສັດປະຈຳປີ 2018

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: 8 ມີຖຸນາ ວັນປູກພືດອາຫານສັດ ຄກສ.