ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

ທີ່ຕັ້ງ ຄກສ, ມຊ
ວ່າການຫົວໜ້າພາກວິຊາ ທ່ານ ອຈ ໄສວິເສນ ບູລົມ
ຮອງຫົວໜ້າພາກ 1 ທ່ານ ອຈ ລີຕົວ ເຈ່ຍຫລື
ຮອງຫົວໜ້າພາກ 2 ທ່ານ ຊອ ສ່ຽນ ພົມມະລືຊາ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 870 204

 

 

 

 

 

 

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 

ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 4 ພາກວິຊາ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກະເສດສາດ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງຄະນະບໍດີຕາມການມອບ ໝາຍຂອງຄະນະບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 5 ໜ່ວຍວິຊາຄື:

1. ໜ່ວຍງານເສດຖະກິດກະສິກຳ.

2. ໜ່ວຍວິຊາສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາກະສິກຳ

3. ໜ່ວຍວິຊາການຕະຫຼາດກະສິກຳ

4. ໜ່ວຍງານເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ.

5. ໜ່ວຍວິຊາຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ວິໄຈຄວາມປອດໄພອາຫານ

ພາລະບົດບາດ

ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ, ມຊ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງການ ສ້າງນັກວິຊາການໃນຂະແໜງເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊືອາຫານລະດັບ ຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ເພື່ອສະໜອງນັກວິຊາການໃນດ້ານເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ເພື່ອບໍລິການສັງຄົມ.

 71566220 2527582783971530 4110316807879917568 n

 ຮູບດ້ານຂ້າງຂອງຫ້ອງການ

 ຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ວິຊາສະເພາະ

 

 

ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ

1. ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ (ສາຂາ ແລະ ອະທິບາຍຫຍໍ້)

2. ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ (ສາຂາ ແລະ ອະທິບາຍຫຍໍ້)

 

ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງແດ່?

1. ວຽກງານການສອນ, ນຳພານັກສຶກສາເຮັດຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຮັດພາກປະຕິບັດ ເປັນວຽກບຸລິມະສິດອັນດັບໜື່ງຂອງພາກວິຊາ ໂດຍການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ

2. ວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ກໍ່ເປັນວຽກທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພາກວິຊາ ໄດ້ເຮັດຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ, ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ, ການຕະຫຼາດສຳລັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ຄວາມປອດໄພອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆ

3. ການບໍລິການວິຊາການ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກສັງຄົມ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

ຄະນະກະເສດສາດ, ພາກວິຊາເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິໄຈອາຫານ (Training Course on Food Analysis) 26th-30th June 2023, Nabong Campus, Vientiane, Lao PDR ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງອາຊຽນ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ປະມົງ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ JAPAN, MAFF Human Resources Development Project (HRD Project)

  ຮູບພາບການຝຶກອົບຮົມ FA

0
0
0
s2sdefault

ການຝຶກອົບຮົມການປັບປຸງເວບໄຊຂອງຄະນະກະເສດສາດໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ເມນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍພະແນກຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ຄກສ ແລະ ເປັນປະທານໂດຍທ່ານຮອງຄະນະບໍດີຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແຕ່ລະພາກວິຊາ ແລະ ພະແນກ ທັງໝົດມີ 20 ທ່ານ. ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ ການເຂົ້າ-ອອກລະບົບ, ການປ່ຽນລະຫັດເຂົ້ານໍາໃຊ້ ແລະ ການການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ, ການອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ, ການສ້າງບົດຄວາມ, ການກຽມຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆ. 

0
0
0
s2sdefault

FOOD SYSTEMS PROFILE - THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Catalysing the sustainable and inclusive transformation of food systems

Source: https://www.fao.org/support-to-investment/our-work/projects/fsa2021/en/

 

0
0
0
s2sdefault

ປະກາດຮັບສະໝັກນັກວິຊາການຄູຝຶກຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: